HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

PULMUNOLOGIA 2020 - CIĘŻKIE CHOROBY PŁUC

Konferencja LIVE, 02.06.2020 r.PROGRAM


 • 10.00 – 10.15 Infekcje wirusowe 2020: epidemiologia i statystyka – stan obecny i przewidywania
  prof. Iwona Paradowska – Stankiewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 • 10.00 – 10.20 Rak płuca - chemioterapia czy leczenie skojarzone z immunoterapią?
  dr n. med. Magdalena Knetki – Wróblewska, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie
 • 10.20 – 11.00 Choroby obturacyjne:
  Astma - dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę i POCHP
  POChP i genetycznie uwarunkowane obturacyjne choroby płuc - prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • 11.00 – 11.40 Choroby restrykcyjne:
  Czy smog wpływa na przebieg COVID-19 i czy pandemia może mieć korzystne konsekwencje zdrowotne?
  dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka , Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawski Uniwersytet Medyczny Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza
  Zapalenie płuc w przebiegu zakażenia SARS-Cov-2
  dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski prof. nadzw., Wojskowy Instytut Medyczny
 • 11.40 – 12.00 Zastosowanie respiratora w leczeniu niewydolności oddychania
  dr n. med. Jacek Nasiłowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • 12.00 – 12.20 Rola receptora nikotynowego w przebiegu COVID – 19
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Klinika Chorób Wewnętrznych Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


PARTNERZY

Fundacja im. dr Macieja HilgieraWSTECZ     ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix